Sunday, 13 June 2010

ಸಾಧನೆ !

ಮನುಷ್ಯ ಹೆಸರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿಅದೇನೇನೋ  ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ, ಅನ್ನೋದನ್ನು  ನಾವೇ  ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಿವಿ, ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐನಾತಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ವಿಚಿತ್ರ . ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತೇ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್  ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಟಗೆ  ಕೂದಲಿಗೆ ಕತ್ರಿ ....! ಹೇಯ್ ಉಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾನ್  ಭಾರಿ ಛತ್ರಿ ಕಣಯ್ಯಾ ನೀನು.....

No comments:

Post a Comment

Followers